Stres

Stav organismu, který vznikne v momentě, kdy na organismus působí nepříznivé vlivy (stresory)
a jeho obranné reakce mají zachovat organismus v homeostázi a zabránit jeho poškození. Dopad stresu na člověka se projevuje v emocionální složce osobnosti a v projevech našeho chování.

Mezi emocionální symptomy můžeme zařadit výkyvy nálad, neschopnost empatie, nadměrné snění, omezení sociálního kontaktu s lidmi, pocity únavy, úzkosti a smutku, poruchy pozornosti apod.

K behaviorálním příznakům patří například nerozhodnost, absence, nemocnost, přejídání, zhoršení pracovního výkonu.

Mezi časté stresové faktory můžeme uvést:

  • fyzikální vlivy – nadměrný hluk, vysoká nebo nízká teplota, prudké světlo
  • události – nehoda, úmrtí blízké osoby, přírodní katastrofa, rozvod, znásilnění, nemoc a jiné
  • nesplněné úkoly – nedoplacené účty, nedokončené domácí úkoly ..
  • zaměstnání nebo škola – vysoká pracovní vytíženost, obavy ze zkoušek, termíny odevzdání úkolů
  • vztahy – nevěra, konflikty, zklamání, nedostatečná komunikace
  • životní styl – nedostatek spánku, přejídání, kouření, nadměrná konzumace alkoholu

    Odesláním automaticky souhlasíte se zpracováním údajů a s podmínkami zásady ochrany os. údajů.