Vadné držení těla: Jakými cviky lze proti nesprávnému držení těla pomoci?

24.10.2022

Vadné držení těla se v současné době objevuje u téměř poloviny dětí (asi 40%) a stoupá nadále. Porucha
vede ke vzniku degenerativních změn páteře a bolesti pohybového ústrojí u dětí i dospělých. Vadné držení těla může rozpoznat zejména pediatr a následně doporučit, jak správně a pravidelně cvičit. O vhodnou terapii se postarají rehabilitační lékaři a ortopedi.

kampomaturite.cz back pain g8c768a154 1920


K základním poruchám nesprávného držení těla patří hyperkyfóza hrudní páteře, hyperlordóza bederní
páteře, jejich kombinace, skoliotické držení těla a plochá záda.


Hyperkyfóza hrudní páteře je rozpoznatelná již z dálky. Projevuje se kulatými zády, předsunutým držení
hlavy a ramen a odstávajícími lopatkami. Tato vada je způsobena zkrácením prsních svalů a ochabnutím
mezilopatkových svalů.

U hyperlordózy bederní páteře dochází k nadměrnému prohnutí v bederní páteři a vyklenutí břicha, pánev
je překlopena dopředu. Tato porucha je zapříčiněna zkrácením bederního vzpřimovače a ochabnutím
břišních svalů. Svalová dysbalance u krční páteře vzniká ochabnutím hlubokých ohybačů krku a
zkrácením horních fixátorů lopatky.

U skoliotického držení těla je páteř vychýlena do strany, na rozdíl od skoliózy křivka páteře není fixovaná
a dá se ji vyrovnat např. předklonem. V tomto případě je viditelná asymetrie u držení těla – u ramen,
lopatek a pánve.

Plochá záda se vyskytují při nedostatečném zakřivení páteře, která je oploštělá, pánev se překlápí dozadu
a nalézáme hypermobilitu a oslabení dolních fixátorů lopatky. Cvičení při vadném držení těla.

Cílem je fixace fyziologického postavení pánve, páteře a hlavy. Prvně bychom měli protahovat zkrácené
svaly, především horní fixátory lopatky, prsní svaly, vzpřimovače páteře a ohybače kyčelních a kolenních
kloubů a následovně posilovat svaly ochablé – dolní fixátory lopatky, hluboké ohybače krku a hlavy,
břišní a hýžďové svaly.

Kromě toho je v současné době kladen důraz i na aktivaci hlubokého stabilizačního systému, kam
zařazujeme bránici, příčný břišní sval, svaly pánevního dna a svaly páteře.

Do cvičení je vhodné zahrnutou dechová cvičení, jedná se o nácvik dolního hrudního a břišního dýchání.
Jednotlivé cviky provádíme vědomě a pomalu současně s dýcháním. Při cviku kontrolujeme přesnost
pohybu. Pro začátek volíme cviky jednodušší a v nízkých polohách, později můžeme náročnost cvičení
zvyšovat. Cvičení probíhá v malé skupince nebo individuálně, záleží na vážnosti postižení, věku, nebo
subjektivity potíží. Dbáme na pravidelnost a dlouhodobost cvičení, které by se mělo konat každý den
alespoň 15 minut.

Mimo to můžeme provádět i sportovní aktivity, doporučené jsou například plavání, jóga a běh na lyžích.
Nic nepřeháníme a věnujeme se sportu přiměřeně.

Máte vadné držení těla a hledáte uvolňující masáž? Kontaktujte mě skrze kontaktní formulář, e-mail vsrolova@seznam.cz nebo zavolejte na číslo +420 731 227 009. Rád se vám ozvu zpět a domluvím si s vámi termín.Moje další články

    Odesláním automaticky souhlasíte se zpracováním údajů a s podmínkami zásady ochrany os. údajů.